bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 34 verš 7

Sstoupí s nimi i jednorožcové a volčata s voly, i opije se země jejich krví, a prach jejich tukem se omastí.