bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 35 verš 5

Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých.