bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 36 verš 19

Kde jsou bohové Emat a Arfad? Kde jsou bohové Sefarvaim? Zdaliž jsou vysvobodili i Samaří z ruky mé?