bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 36 verš 9

Jakž tedy odoláš jednomu knížeti z nejmenších služebníků pána mého, ačkoli máš doufání v Egyptu pro vozy a jezdce?