bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 38 verš 18

Nebo ne hrob oslavuje tebe, ani smrt tě chválí, aniž očekávají ti, jenž do jámy sstupují, pravdy tvé.