bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 38 verš 6

A z ruky krále Assyrského vysvobodím tě i město toto, a chrániti budu města tohoto.