bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 38 verš 9

Zapsání Ezechiáše krále Judského, když nemocen byl, a ozdravěl po nemoci své: