bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 39 verš 7

I syny tvé také, kteříž pojdou z tebe, kteréž zplodíš, poberou, a budou komorníci při dvoře krále Babylonského.