bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 4 verš 2

V ten den bude výstřelek Hospodinův ušlechtilý a slavný, a plod země výtečný a krásný, totiž ti, kteříž zachováni budou z Izraele.