bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 4 verš 3

I stane se, že kdož bude zanechán na Sionu, a pozůstaven bude v Jeruzalémě, svatý slouti bude, každý, kdož jest zapsán k životu v Jeruzalémě,