bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 4 verš 6

A bude stánkem k zastěňování ve dne před horkem, a za útočiště a skrýši před přívalem a deštěm.