bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 42 verš 10

Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála jeho jest od končin země, kteříž se plavíte po moři, i všecko, což v něm jest, ostrovové i obyvatelé jejich.