bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 45 verš 12

Já jsem učinil zemi, a člověka na ní stvořil; já jsem, jehož ruce roztáhly nebesa, a všemu vojsku jejich rozkazuji.