bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 45 verš 25

V Hospodinu ospravedlněni budou, a chlubiti se všecko símě Izraelovo.