bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 45 verš 7

Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.