bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 46 verš 10

Kterýž oznamuji při počátku dokonání, a hned zdaleka to, což se ještě nestalo; řeknu-li co, rada má se koná, a vše, což mi se líbí, činím.