bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 46 verš 3

Slyšte mne, dome Jákobův, a všickni ostatkové domu Izraelova, kteréž pěstuji hned od života, kteréž nosím hned od narození: