bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 46 verš 5

K komu mne připodobníte a přirovnáte, aneb podobna učiníte, abychom sobě podobní byli?