bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 47 verš 12

Postav se nyní s čáry svými, a s množstvím kouzlů svých, jimiž jsi se zaměstknávala od mladosti své, budeš-li moci co prospěti, aneb snad zmocniti se.