bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 48 verš 11

Pro sebe, pro sebe učiním to. Nebo jakž by mohlo v lehkost vydáno býti? Slávy své zajisté jinému nedám.