bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 48 verš 13

Má zajisté ruka založila zemi, a pravice má dlaní rozměřila nebesa; povolal jsem jich, a hned se postavily.