bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 48 verš 22

Nemajíť žádného pokoje, praví Hospodin, bezbožní.