bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 48 verš 7

Nyní stvořeny jsou, a ne předešlého času, o nichž jsi před tímto dnem nic neslyšel, abys neřekl: Aj, věděl jsem o tom.