bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 50 verš 5

Panovník Hospodin otvírá mi uši, a já se nepostavuji zpurně, aniž se nazpět odvracím.