bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 51 verš 14

Pospíšíť, aby zajatý propuštěn byl; neboť neumře v jámě, aniž bude míti jaký nedostatek chleba svého.