bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 51 verš 4

Pozorujte mne, lide můj, a rodino má, nastavte mi uší; nebo zákon ode mne vyjde, a soud svůj za světlo národům vystavím.