bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 52 verš 13

Aj, služebníku mému šťastně se povede, vyvýšen, vznešen a zveleben bude velmi.