bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 52 verš 2

Otřes se z prachu, povstaň, posaď se, Jeruzaléme; dobuď se z okovů hrdla svého, ó jatá dcerko Sionská.