bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 52 verš 3

Takto zajisté dí Hospodin: Darmo jste sebe prodali, protož bez peněz budete vykoupeni.