bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 52 verš 4

Nebo takto praví Panovník Hospodin: Do Egypta sstoupil lid můj předešle, aby tam byl pohostinu, ale Assur bez příčiny jej ssužuje.