bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 52 verš 9

Zvučte, prozpěvujte spolu pustiny Jeruzalémské; neboť jest potěšil Hospodin lidu svého, vykoupil Jeruzalém.