bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 53 verš 1

Kdo uvěřil kázaní našemu? A rámě Hospodinovo komu jest zjeveno?