bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 53 verš 4

Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha, i strápen.