bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 53 verš 5

On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.