bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 53 verš 6

Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás.