bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 53 verš 7

Pokutován jest i strápen, však neotevřel úst svých. Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.