bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 53 verš 9

Kterýžto vydal bezbožným hrob jeho, a bohatému, aby byl usmrcen, ješto však nepravosti neučinil, aniž jest nalezena lest v ústech jeho.