bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 54 verš 11

Ó ssoužená, vichřicí zmítaná, potěšení zbavená, aj, já položím na karbunkulích kamení tvé, a založím tě na zafiřích.