bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 54 verš 14

Na spravedlnosti upevněna budeš. Vzdálíš se od ssoužení, protož se ho nebudeš báti, a od setření, nebo nepřiblíží se k tobě.