bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 54 verš 2

Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď.