bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 54 verš 3

Nebo na pravo i na levo se rozmůžeš, a símě tvé národy dědičně vládnouti bude, a města pustá osadí.