bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 54 verš 7

Na maličkou chvilku poopustil jsem tě, ale v slitování převelikém shromáždím tě.