bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 54 verš 8

V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin.