bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 55 verš 4

Aj, za svědka národům dal jsem jej, za vůdce a učitele národům.