bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 55 verš 8

Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin.