bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 55 verš 9

Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.