bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 56 verš 1

Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena bude.