bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 56 verš 4

Nebo toto praví Hospodin o kleštěncích, kteříž by ostříhali sobot mých, a zvolili to, což mi se líbí, a drželi smlouvu mou: