bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 56 verš 5

Že dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo, a jméno lepší nežli synů a dcer. Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno.