bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 56 verš 9

Všecka zvířata polní poďte žráti, i všecka zvířata lesní.